• Mercedes-Benz Certified Renting

    Bereken uw maandbedrag

Verkoopprijs excl. BTW
    Bevestig
Voorschot max. 12.862 €
    Bevestig
Te financieren bedrag 29.400 €
Resterende waarde max. 9.180 €
    Bevestig
Looptijd max. 48 mnd.
maanden
Dit tariefvoorstel geldt enkel als inlichting. De opgegeven tarieven kunnen zonder enige verwittiging gewijzigd worden. Elke kredietovereenkomst met Mercedes-Benz Financial Services BeLux wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het dossier door het kredietcomité. Voor meer informatie kunt u zich richten tot uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz. Financiële renting. Aanbod uitsluitend geldig voor professionelen. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier en tariefwijzigingen. Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW: BE 0405.816.821 - RPR Brussel.